KØKKENHAVEN I MAJ

Drivhuset

Nu er det ved at være tid til at tænke på at plante ud i drivhuset. Midt i Maj er temperaturen i luften som regel oppe på de 15 grader i jord og luft, som det kræves for at plante tomater ud.

Agurker og meloner

kræver at temperaturen konstant er over ca. 18 grader, så her venter man til sidst i maj og ser lige på langtidsvejrudsigten inden man planter ud.

Kulde og varme

Kulde sætter de fleste drivhusplanter ret meget tilbage så de har vanskeligt ved at komme i gang igen når varmen kommer, så vær sikker på at temperaturen er i orden.

Men for meget varme er også ødelæggende for planterne. Kommer temperaturen over 25 grader, skal der udluftes. Det sker bedst ved montering af en automatisk vinduesåbner på et eller flere af vinduerne øverst i drivhuset.

At de er “automatiske” betyder blot at de er forsynet med en “åbner” der udvider sig og forlænges mere og mere ved varme. Den behøver ikke eltilslutning eller batterier, da det er varmen i sig selv der driver den.

Fersken

Når ferskenplanterne, som er selvbestøvende, blomstrer, skal man i drivhuset “lege bi”. Med en vatpind eller blød pensel flytter man blomsterstøv fra blomst til blomst.

Udnyt overskudspladsen i drivhuset

I starten af Maj er det også en god ide at udnytte varmen i drivhuset til at dyrke blomster og salat til senere udplantning.

Jorden

Jorden i køkkenhaven er nu forberedt ved gravning eller fræsning og man har planeret køkkenhaven med en rive så det hele er klar til såning.

Lige inden såning rives stykket over en enkelt gang. Denne lille “roden” i overfladen ødelægger nogle at de nyspirede ukrudtsfrø der ligger i overfladen og giver således det såede lige vilkår med ukrudtet.

Såning og udplantning

Man skal næsten altid bruge en snor når man sår eller planter ud. Undtagelsen er højbedet, hvor man jo ikke har gange med nedtrådt jord. Her planter man i zigzag så hele jordfladen udnyttes af planterne. Det er vigtigt at så tyndt da en senere udtynding skader især nogle planter som f.eks. gulerødder. Jeg har lige set Helge Petersens nye “såmaskine” på tv. Den ser spændende ud og jeg har tænkt mig at bruge den i år i min egen køkkenhave.

Den skulle kunne købes i ethvert velassorteret plantecenter.

Det første der plantes og sås

Det første der sættes ud i begyndelsen af Maj er de forspirede kartofler som man efter vanding dækker med plastic. Man sætter ikke flere end man nu har behov for til spisning.

Der er ikke noget bedre end friskopgravede nye kartofler med persille og smør. Men mere end 20 – 30 planter har man næppe brug for som almindelig familie.

Derfor venter man med at sætte det sidste hold kartofler til når jorden er varm, måske midt i maj.

Så kan man sætte løg og så dild.

I midten af Maj er jorden ofte så varm at man kan så det meste. Men hold alligevel lidt øje med langtidsvejrudsigten.

Jordtemperaturen

Det er varmen i jorden der bestemmer hvor hurtigt planterne spirer.

  • Ved jordtemperatur på 7 grader: spiring efter 23 dage.
  • Ved jordtemperatur på 13 grader: spiring efter 9 dage.
  • Ved jordtemperatur på 20 grader: spiring efter 5 dage. 

Afdækkes jorden med plast øges jordtemperaturen ret meget.

Når kirsebærtræet blomstrer

Dette har altid været en gylden regel for hvornår de varmekrævende planter kan plantes og sås i køkkenhaven.

Persille

Da persille er meget langsomt til at spire, sker der ofte det, at ukrudt spirer før de spæde persilleplanter kommer op.

Derfor er det en god ide at bruge et lag såjord øverst i persillerækkerne, inden man sår. Indkøbt specielt til formålet, da det ikke indeholder ukrudtsfrø, så er det kun persillen der kommer op.

Jordbær

Skal ikke gødes om foråret da de ellers vokser for kraftigt i bladene, hvilket betyder færre bær. Efter plukning kan man gøde.

Ærter

Når du har sået ærter så læg nogle grene eller måske trådnet over, så fuglene ikke tager de spæde ærteplanter.

Salater og radiser

Sås nu ud og herefter sås et lille stykke hver 3 uge så man hele tiden har noget at tage af sommeren igennem.

Vanding og plastic

Sås nu ud og herefter sås et lille stykke hver 3 uge så man hele tiden har noget at tage af sommeren igennem.

Porrer

Hvis man venter med at plante porrer til efter grundlovsdag, er der bedre chance for at undgå porremøl.

Varmekrævende planter

Som Agurk, tomat, squash og bønner sættes ikke ud i køkkenhaven før sidst på måneden.