KØKKENHAVEN I OKTOBER

Nu i Oktober er dagene blevet så korte at mange planter har stærkt aftagende vækst. Mange grøntsager skal tages ind til opbevaring før frosten skader dem. Først og fremmest dem der er over jorden selvfølgelig, siden dem der er i jorden. Det er dog sådan at så snart planterne tages op af jorden, begynder nedbrydningen. Så de har det altså bedst i jorden. Hold derfor øje med langtidsvejrudsigten.

Frugthaven:

Hasselnødderne

De kan plukkes nu. De smager allerbedst, nu hvor man har plukket eller samlet dem under træet.

De sene æblesorter

De kan plukkes i denne måned, husk de skal behandles yderst forsigtigt. Det mindste stød og man har et lille stødmærke i frugten med ringe holdbarhed til følge. Jo koldere æbler lagres, dog frostfrit, des længere holder de smagen. Hvis lufter er tør vil de rynke hurtigt, våde aviser over og under kassen er med til at holde frugterne fugtige.

Beskæring af frugttræer

Det kan godt gøres nu hvis der er tale om gamle træer. Unge træer skal helst vente til senere på vinteren, når man ved at den værste frost er overstået. Unge træer kan nemlig godt tage skade af en hård vinter.

Plantning af frugttræer og -buske

Det skal gøres nu. Der findes ikke noget bedre tidspunkt at plante på end netop nu i efteråret.

Fordi planterne har standset sin vækst, og bladene er faldet af, foregår der næsten kun aktivitet i rodnettet, Rodnettet kan i den endnu lune jord etablere et stærkt rodnet således at roden er parat til at sende saft op i træet i det tidlige forår. Er træet først plantet om vinteren eller om foråret, skal det først bruge kræfter på at etablere roden før det kan suge tilstrækkeligt vand til at klare sommerens første tørke. Derfor skal et træ plantet om foråret passes mere med vand.

Et gammelt ord siger at det der plantes om efteråret skal gro. Det der er plantet om foråret vil (godt) gro.

Drivhuset:

Se efter om alle vinduer og døre er lukkede og kan tåle de kraftige efterårsstorme der snart er over os. Og husk at tage automatiske vinduesåbnere ind hvis de ikke tåler frost.

Fersken

Skal beskæres nu eller senest når den taber sine blade. Alle skud der har båret frugt fjernes. De nye skud der er vokset frem i løbet af sommeren, bindes ind til espalieret. Det er dem der skal bære næste sæsons ferskner. Husk at der er ikke plads til dem alle så vælg de bedst placerede og klip resten af.

Alle de visne planter der endnu er i drivhuset fjernes nu samtidig med de visne blade der ligger på jorden.

Tomatplanterne

Tomatplanterne har endnu mulighed for at modne de største af de grønne tomater. Fjern alle bladene på stænglerne, de producerer alligevel ikke mere næring til tomaterne, så der kan komme lys og luft til tomaterne.

Sæt modne æbler i drivhuset nu, så bliver tomaterne langt hurtigere modne. En kasse æbler udvikler luftarter der virker modnene på tomater og for øvrigt en lang række andre planter.

Det har været kendt i mange år at man ikke skulle opbevare æbler og blomster i samme rum, da luftarterne fra de modne æbler fik blomsterne til at afblomstre hurtigere. Det er jo især vigtigt hvis man driver en grønthandlerbutik med udsalg af afskårne blomster og frugt.

Vin kan beskæres fra nu og til jul. Husk dog at der er en periode fra nu af hvor bladene er meget smukke i deres efterårsdragt. Så måske kan man vente lidt.

Rengøring af drivhuset

Det kan gøres så snart drivhuset er tømt for de planter der ikke skal være vinteren over.

Ved at vaske ruder og sprosser med sæbevand og børste, eventuelt spule alle hjørner og kanter og ved at fjerne alle visne blade. Gør du det svært for skadedyr at overleve vinteren. Samtidigt gør du dig selv en tjeneste da der jo er så mange andre gøremål til foråret.

Jorden i drivhuset. Når alt er slut i drivhuset fjernes alt der ikke skal overvintre og overfladejorden graves af. Det er ideelt at lægge ud på den bare jord i køkkenhaven.

Køkkenhaven:

Skorzonerod og jordskokker

Skal blive i jorden til man skal bruge dem da de tørrer så let ud. Dæk eventuelt jorden over dem med visne blade, halm eller andet så de kan graves op selvom der er frossen jord.

Gulerødder, Japanræddiker

Gulerødder, Japanræddiker og andre rodurter opbevares i sand. Derved holder de sig friske langt hen på vinteren.

Afdækning med visne blade om porrer gør det lettere at grave dem op i frossen jord.

Artiskokker

Artiskokker kan godt overvintre en almindelig dansk vinter hvis de dækkes af et tykt lag tørre visne blade. Det er dog også nødvendigt at sikre de visne blade så de ikke blæser bort. F.eks. med et stykke plastic og nogle sten.

Grønkål, vinterporrer og rosenkål

Disse kan klare en del frost og de skal blive i køkkenhaven meget af vinteren. Det er dog en god ide at lægge et tykt lag nedfaldne blade omkring dem.

Er der udsigt til hård vinter kan man vælge at plante nogle af dem i drivhuset.

Jordbehandling efter høst:

Når man har høstet skal man sikre at alt ukrudt fjernes. Jorden i køkkenhaven løsnes med en greb. Så dækkes jorden med et lag kompost. Det behøver ikke at være helt formuldet for det skal nok blive helt omsat inden foråret.

Komposten er med til at sikre at jorden ikke tørrer ud og microklimaet bevares også bedst ved afdækning.

Det er også et godt tidspunkt at få taget en jordprøve nu. Især hvis du ikke synes at dine grøntsager trives godt nok.

Et dybdegående problem!

Har du gjort alt menneskeligt muligt for at forbedre din jord, uden at den bliver god, har du måske traktose i jorden.

Traktose er et fænomén man især i nyere tid har stiftet bekendtskab med. Navnet hentyder til at der er opstået skader i jorden på grund af kørsel med større maskiner på jorden. Jord der er trykket hårdt sammen, mister sine egenskaber til at indeholde luft. Den kan ikke transportere vand.

På grund af den hårde skal, vil vandet samle sig over skallen og gøre jorden ubrugelig. Jeg har i mit arbejde set utallige eksempler på traktose i villahaver. Problemet er opstået helt tilbage til da huset blev lavet. Her har sjuskede eller hensynsløse entreprenører kørt med deres store maskiner mens huset blev bygget.

Man har rømmet muldlaget af grunden, lagt det i en stor bunke. Så har man kørt på råjorden i byggeperioden, hvorefter man har lagt mulden tilbage ovenpå den sammentrykkede jord. Nu kommer gartneren og anlægger et smukt haveanlæg og alt ser godt ud. For traktose i dybden, viser sig sjældent lige med det samme. Men med årene finder man ud af at der er problemer.

Det er ikke enkelt at konstatere traktose i jorden, især ikke hvis den måske er en halv eller hel meter nede.

Det forsvinder ikke af sig selv med årene, for end ikke microorganismerne kan leve og arbejde her. Traktose fjernes kun ved at bearbejde den hårde jord. Man skal gennembryde det hårde lag og løsne jorden så der igen kommer luft til jorden.

Nogen gange må man have en stor maskine med en grubbetand til at løsne i dybden.